logo

3 lut 2016

Jak zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych? cz.I

Jeśli pracownik napędza wózek widłowy siłą swoich mięśni, nie ma potrzeby posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy szkoleń, choć i tu drobne przeszkolenie nie zaszkodzi. Jeśli jednak wózek posiada silnik, własny napęd, osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma prawa działać w charakterze jego operatora. Odpowiednie uprawnienia wydaje w naszym kraju Urząd Dozoru Technicznego. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie dozoru nad całym procesem organizacji i prowadzenia kursów na wózki widłowe.

Każdy kurs musi mieć zgodę UTB lub Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który ma te same uprawnienia, lecz zakres działalności tej organizacji jest znacznie mniejszy i jej szkolenia trudniejsze do znalezienia. 3 rodzaje uprawnień na wózki widłowe Zezwolenie imienne – wydaje je zakład pracy;

Zaświadczenie kwalifikacyjne – uprawienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego;

Książka operatora – rzadko spotykane uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zezwolenie imienne - zezwolenie imienne wydawane jest przez zakład pracy i jego obowiązywanie ograniczone jest jedynie do prac wykonywanych na rzecz tegoż zakładu pracy.

W celu uzyskania takiego zezwolenia konieczne jest zaliczenie kursu w odpowiedniej jednostce nadzorowanej przez Urząd Dozoru Technicznego i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją. Po egzaminie dostaje się komplet dokumentów uprawniających pracodawcę do wydania określonego w przepisach imiennego zezwolenia na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kolejny pracodawca nie musi wysyłać pracownika po raz kolejny na odbycie tego samego kursu. Potrzebna jest jedynie ta sama dokumentacja, która została złożona poprzednio, oraz świadectwo pracy z poprzedniego przedsiębiorstwa. Daje to pracodawcy prawo do wystawienia imiennego zezwolenia, które także będzie ograniczone tylko do aktualnego miejsca pracy. Kurs nie daje tutaj uniwersalnych uprawnień, ale uzyskanie imiennych zezwoleń jest dzięki niemu bardzo proste.

Zobacz również