logo

10 lut 2016

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe? Poradnik część II

Praca operatora wózka widłowego wymaga odpowiednich uprawnień, które zdobywa się na kursach UDT. Numer kursu UDT nie może znajdować się na zaświadczeniach wydawanych przez pracodawcę, ponieważ zabraniają tego przepisy prawa. Jednak można w inny sposób sprawdzić identyfikację kursu, ponieważ do każdego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu UDT, dodawany jest specjalny suplement, gdzie opisane jest szczegółowo miejsce, czas i program szkolenia.

Kursy organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego mają przewidziane odpowiednią ilość godzin na przeprowadzenie szkolenia które obejmują szkolenie teoretyczne i praktyczne. Bardzo ważne jest, aby na zaświadczeniu była zapisana odpowiednia ilość godzin kursu jaka jest wymagana na przy szkoleniu na obsługę danego typu wózka. Jeśli się nie zgadza nie można otrzymać zezwolenia na swoje imię i nazwisko, więc cały kurs nic nam nie daje. W programie kursu bardzo często jest także przewidziane nauczanie bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach o napędzie gazowym.

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymuje się w takim przypadku Certyfikat Bezpiecznej Wymiany Butli Gazowej. Zaświadczenie kwalifikacyjne jakie otrzymujemy po egzaminie z Urzędu Dozoru Technicznego jest imienne, bezterminowe i ważne na terenie całego kraju. Kurs może zostać przeprowadzony przez jednostkę szkoleniową która dostała na to wcześniej pozwolenie z UDT i może dotyczyć tylko jednej kategorii wózków, nazywanych UTB.

Cały program szkolenia musi zawierać minimalne wymagania względem teoretycznej i praktycznej obsługi wózków danej kategorii i nie może być krótszy niż 35 godzin. Zazwyczaj odbywa się w ciągu jednego tygodnia i podzielony jest odpowiednio najpierw na część teoretyczną obejmującą budowę i działanie wózków, oraz praktyczną naukę jazdy i pracy z wózkiem. Kurs zawsze kończy egzamin zewnętrzny, który nadzorowany jest przez wyznaczonego egzaminatora z UDT. Pozytywne zakończenie egzaminu daje nam prawa do obsługi danego typu wózka. Przed zapisaniem się na kurs w danym ośrodku, dobrze jest wcześniej sprawdzić wszystkie możliwości i typy szkoleń jakie są w ofercie, oraz wybrać dla siebie najlepszy.

Zobacz również