logo

29 sty 2016

Jaką pracę wykonuje spawacz?

Spawacz zajmuje się spawaniem lub przecinaniem elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych lub z metali niezależnych i ich stopów. Spawanie polega na łączeniu brzegów elementów poprzez ich stopienie i łączenie ciepłem za pomocą spalania gazu palnego w powietrzu atmosferycznym lub z łuku elektrycznego, powstającego pomiędzy materiałami spawanymi a elektrodą urządzenia spawalniczego. Spawacz w zależności od kwalifikacji i umiejętności dokonuje spawania lub ciecia różnymi metodami. Spawać można poprzez dodawanie lub odejmowanie spoiwa łączącego, a jakość spoiny świadczy o doświadczeniu i umiejętnościach spawacza.

W tym zawodzie ważne są zarówno fachowość, jak i wiedza teoretyczna na temat materiałów poddawanych obróbce spawalniczej, ponieważ na barkach spawacza spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za wytrzymałość i stabilność wielu konstrukcji. Miejsce pracy spawacza może być osobnym stanowiskiem w małym warsztacie, ale może to być także kilka stanowisk umiejscowionych na wielkich halach produkcyjnych lub na otwartym terenie. Spawacz często pracuje na wysokościach, na placach budowy budynków, rurociągów czy innych dużych struktur zewnętrznych. Pracę dla spawacza oferują także firmy produkcyjne, gdzie jego praca jest potrzebna przy budowie maszyn czy różnego typu pojazdów, a także w firmach usługowych i instalacyjno- montażowych.

Również w górnictwie i w stoczniach spawacz jest niezbędny, aby prawidłowo przebiegał proces produkcyjny i wydobywczy. Sprzęt używany przez spawacza podczas wykonywania pracy to kilka specjalnych narzędzi i mieszanka odpowiednio przygotowanych gazów technicznych. Gazy techniczne to połączenie acetylenu z tlenem w postaci rozpuszczonej lub sprężonej, znajdujące się w butli stalowej, wyposażonej zazwyczaj w wytwornicę acetylenową. Narzędzia wykorzystywane przez spawacza to palniki gazowe, przewody i węże, które łączą butlę z palnikiem. Spawacz wykorzystuje w swojej pracy także spawarki, elektrody, topniki i drut spawalniczy, potrzebne podczas wykonywania spoin i cieć. Dodatkowo każdy spawacz powinien umieć posługiwać się urządzeniami takimi jak spoinomierze, suwmiarki i termometry, które są niezbędne do większości jego prac.

Zobacz również

Spawarki – modele i rodzaje.

Spawarki są dostosowane to trzech metod procesów spawania i są to odpowiednio: MIG/MAG – czyli spawarka do spawania w osłonie gazowej, MMA – spawanie za pomocą elektrody...