logo

8 lut 2016

Przebieg kursu spawacza

Kurs spawacza jest przygotowaniem do egzaminu praktycznego i teoretycznego, który w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa prowadzi specjalna komisja Instytutu Spawalnictwa. Trochę inaczej wygląda to tylko w bardzo specyficznych przypadkach prac wykonywanych pod ziemią.

Pozytywny wynik takiego egzaminu oznacza, że kursant otrzymuje uprawnienia odpowiednie dla jednego z poniższych kursów:

- kurs podstawowy spawania gazowego 

- kurs podstawowy spawania elektrycznego

- kurs podstawowy spawania metodą MIG

- kurs podstawowy spawania metodą MAG

- kurs podstawowy spawania metodą TIG.

Otrzymywane uprawnienia mają formalną postać książki spawacza. Dla jej właściciela jest ona dowodem posiadanych kwalifikacji. W przeciwieństwie do uprawnień na innych polach, spawacz musi potwierdzać swoją biegłość raz na dwa lata. Egzamin weryfikacyjny jest notowany w książce spawacza. Kurs dla spawaczy ma zawsze charakter teoretyczny i praktyczny. Jego efektem powinna być biegłość spawacza w kwestiach: umiejętności bezpiecznego wykorzystania sprzętu, umiejętności prawidłowego wykorzystania miejsca pracy, przestrzegania parametrów pracy na danym stanowisku, zdolności do wykrycia zagrożeń na stanowisku pracy. Kursy spawacza prowadzą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia spawalnicze oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy dydaktycznej.

Do kursu na spawacza przystępować mogą osoby pełnoletnie i w pełni zdolne fizycznie do wykonywania obowiązków, na co konieczne jest zaświadczenie lekarskie. Różne techniki spawania wykorzystywane są w ogromnej części gałęzi przemysłu i zapotrzebowanie na spawaczy jest nieustannie duże. Największy popyt na ich pracę od zawsze zgłasza przemysł stoczniowy i budownictwo. Wysokie uprawnienia spawalnicze mogą zaowocować zatrudnieniem w przedsiębiorstwach produkujących kotły i zbiorniki ciśnieniowe. Duże zapotrzebowanie pojawia się również przy tworzeniu instalacji rurowych, w przemyśle narzędziowym oraz w branży samochodowej i kolejowej. Istnieje ponadto szereg zawodów pokrewnych, które mogą wykonywać spawacze, np.: kowal i blacharz.

Zobacz również

Zawód spawacza

Jednym z najpopularniejszych zawodów jest spawacz i wiele osób jest bardzo zainteresowanych tym tematem. Dlaczego warto pracować w tym zawodzie i kto może pracować jako spawacz opiszemy poniżej...