logo

1 lut 2016

Rodzaje i zastosowania wózków widłowych cz.II

Wózki systemowe

Wózki widłowe systemowe cechują się przede wszystkim możliwością dostosowania ich do bardzo różnych warunków pracy rozumianych jako różne typy regałów magazynowych i przestrzeni, po których wózki będą się poruszać. Najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach nietypowych.

Wózki wysokiego składowania

Tak zwane boczniaki (czasami znane też jako wózki boczniakowe). Posiadają wysuwany do przodu maszt, który może się podnosić nawet na kilkanaście metrów. Bardzo łatwe jest także manewrowanie nimi. Cenione są przez operatorów ze względu na daleko idące ułatwienie pracy zwłaszcza w warunkach ciasności pomieszczeń magazynowych.

Wózki skrętne

Stosuje się je najczęściej w ciasnych i krętych korytarzach. Są one rodzajem wózków wysokiego składowania, w których masz nie posiada funkcji wysuwania, ale zamiast niej wyposażony jest w możliwość obrotu, co pozwala na łatwe ustawienie ładunku bez dokładnego ustawiania samego wózka.

Wózki wielokierunkowe

W ich przypadku operator ma możliwość niezależnego sterowania kołami przednimi i tylnymi wózka. Bardzo często zastępuje się nimi suwnice, jeśli tylko są wyposażone w wysokie maszty. Ich największą zaletą jest jednak możliwość manewrowania praktycznie w każdych warunkach.

Wózki podwieszane

Wózki podwieszane to de facto rozwinięcie możliwości wózków widłowych innego typu. Ich wyróżnikiem jest możliwość transportu całej maszyny wraz z załadowanym na jego ramie ciężarem. Osiąga się to poprzez odpowiednie przygotowanie wózka do bezpiecznego transportu.

Wózki kontenerowe

Specjalny rodzaj wózków widłowych wykorzystywanych do obsługi transportu, głównie w portach i na stacjach kolejowych. Są w stanie przenosić całe kontenery, czyli charakteryzują się skrajnie wysoką ładownością i przystosowaniem do typowego towaru.

Wózki antywybuchowe

Każdy rodzaj wózka może być wózkiem antywybuchowym, ponieważ są to maszyny do wykorzystywania w warunkach obecności substancji grożących wybuchem. Wyposaża się je w dodatkowe mechanizmy chroniące przed ryzykiem takiego zdarzenia.

Zobacz również